Valikko Sulje

Magnetoidun veden vaikutukset

VESI – elämäneliksiiri

Vesi on elämän lähde, se symboloi elinvoimaa, puhdistumista ja uudistumista. Kasvit, eläimet ja ihmiset tarvitsevat vettä selviytyäkseen. Sisäisesti tai ulkoisesti – ilman H2O:ta kehossamme ei toimi mikään, koska kaikkiin kehomme aineenvaihduntaprosesseihin tarvitaan vettä. Olemme vasta oivaltamassa veden merkityksen kaikissa elimistön toiminnoissa: Uusimpien tietojen mukaan kaikki ikääntymisen merkit ovat tavalla tai toisella sidoksissa elintärkeiden kudosten hitaaseen kuivumiseen ja vapaiden radikaalien aiheuttamiin vaurioihin. Käsityksemme veden tärkeydestä saattaa muuttua pysyvästi. Elävä vesi toimii elämäneliksiirinä soluille, terveydelle ja nuorekkuudelle.

Vesi – Elämän lähde

Maan pinta-alasta kaksi kolmannesta on vettä, mutta ainoastaan häviävän pieni prosenttiosuus saatavilla olevasta vedestä on juomakelpoista. Lukuina: arviot kokonaisvesimäärästä vaihtelevat 1,4 ja 1,6 miljardin kuutiokilometrin välillä. Käytössämme juomavetenä tästä määrästä on vain 0,03 %. Se on ”Planet Wissen“- teoksen kirjoittajan Götz Boltenin käsityksen mukaan liian vähän, sillä ”Worldwatch Institute State of the World‘in“ ilmoituksen mukaan ihmiskunta tarvitsee vuosittain selvästi yli 4000 kuutiokilometriä vettä – määrä vastaa noin puolta potentiaalisesti käytettävissä olevasta vesimäärästä.

Vikkelä kuin kala magnetoidussa vedessä

Magnetoidun veden vaikutusta esimerkiksi virtsatiekiviin tutkittiin kokeellisessa, kliinisessä testissä Kiinassa Tongji sairaalan urologisen osaston kirurgisella puolella. Vuodesta 1979 on seuraavat perustutkimukset saatu aikaan:

  1. esterin, virtsahapon ja fosfaattivirtsakivien liukenevuus perinteisessä ja magnetoidussa vedessä. Havaittiin, että fosfaattivirtsakivet liukenevat paremmin magnetoidussa vedessä.
  2. magnetoidun veden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia tutkittiin, jolloin selvisi että kalsiumkristallit liukenivat niin ikään magnetoidussa vedessä
  3. kaloilla tehdyt testit magnetoidussa vedessä osoittivat, että kalsiumkristallien määrä niiden munuaisissa ja kalsiumtaso niiden kudosrakenteessa olivat alhaisemmat kuin perinteisessä vedessä elävillä eläimillä

Vedellä on muisti

Aikaisemmin ihmisellä oli käsitys, että kaikkia kehon toimintoja ohjasivat vesiliukoiset yhdisteet. Itse veteen ei kiinnitetty sen enempää huomiota. Kuitenkin se on ihmisorganismissa paljon enemmän kuin pelkkä kuljetusaine, vaikka huolehtiikin elintärkeiden aineiden saannista ja haitallisten poistosta. Veden terveysarvo riippuu haitta-aineettomuuden ohella sen energeettisestä laadusta ja kyvystä tallentaa tietoa. Ratkaisevinta on siten veden koostumus, sekä sen informaatio- ja energiasisältö. Kyllä, vedellä on kyky muistaa! Se pystyy tallentamaan tietoa ja myös välittämään sitä. Tästä johtuen vedessä olleet haitalliset aineet voivat vahingoittaa ihmistä vielä silloinkin, kun vesi ei enää niitä sisällä. Vesi on tallentanut tiedot ja ne vaikuttavat siitä eteenpäin.

Luonnollisesti magnetoitunut lähdevesi

Juotavan, terveellisen ja elävän veden väliset erot ovat huomattavat. Mistä hyvän juomaveden tunnistaa? Sen tulisi parhaimmillaan olla raikasta ja puhdasta, kuten kristallinkirkas ja viileä lähdevesi ja sisältää vain arvokkaita luonnollisia mineraaleja. Korkealaatuinen vesi saa energiansa mm. kivennäisaineista ja jokainen kivennäinen tuo oman, täysin yksilöllisen energiansa. Myös maan magnetismi vaikuttaa veteen sen matkalla maan uumenista kohti pintaa. Luonnollinen lähdevesi on vähäisesti magnetoitunut maan magneettikentässä ja sähköisesti neutraali. Vastakohtana edelliseen vesi kaupungin arikioloissa menettää tasapainonsa matkalla vesijohtoja pitkin, jolloin johtuen jatkuvasta törmäilystä vasten putkien seinämiä se menettää elektroneja. Siitä tulee kemiallisesti epästabiili. Saavuttaakseen taas sähköisen neutraliteettinsa, putkissa kulkeneen veden on magnetisoiduttava uudelleen. Magneetit sopivat hyvin tähän tarkoitukseen.